Roy Han, Associate Professor Han Xiao, Professor Sijian Wang, Professor Zhiqiang Tan, Distinguished Professor